Sinds 1 januari 2016 is het zwavelgehalte van de gasolie van 1000ppm (deeltjes per miljoen) naar 50ppm gedaald. De gasolie extra blijft ongewijzigd op 10ppm.

De voordelen van deze zwavelverlaging zijn:

  • Lagere milieu-impact door minder zwavelemissies bij verbranding.
  • Minder afzettingen in verwarmingsketel.
  • Hoger rendement dankzij een efficiëntere en schonere verbranding.

Wat verandert er voor de consument?

  • U kan gerust uw bestaande voorraad gasolie verder gebruiken maar gasolie 1000ppm zal dan echter niet langer beschikbaar zijn.
  • Je gasolievoorraad kan zonder problemen gemengd worden met de laagzwavelige gasolie.
  • Alle verwarmingstoestellen op mazout zijn geschikt voor gasolie met 50ppm zwavel na raadpleging van uw installateur.